Of Course! havo/vwo bovenbouw (2024)

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Over onze methodes

Of Course is een MAX-methode. Het lesmateriaal van een MAX-methode is flexibel in te zetten, inspireert en toont de liefde voor je vak. De methodes zijn blended: dat betekent dat je helemaal online of helemaal vanuit het boek kunt werken – en alles daar tussenin. Met MAX helpen we de liefde voor je vak over te brengen.

Meer over MAX

Of Course! havo/vwo bovenbouw (1)

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Tip:De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de docentenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Download de routeplanner

Bepaal de criteria waarop je wilt selecteren

Wat heb jij nodig om je leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen waar ze écht verder mee komen in het leven? Bepaal welke criteria je belangrijk en minder belangrijk vindt in je nieuwe methode. Gebruik daarvoor Wikken en Wegen van Malmberg.

Teken een piramide op een groot papier. Plaats de kaartjes met de belangrijkste criteria bovenin en de kaartjes met de minder belangrijke criteria onderin. Uiteindelijk komen jullie zo tot een gedeelde visie over waar de nieuwe lesmethode aan moet voldoen.

Het is een kwestie van downloaden, printen, knippen en beginnen!

Back

Go to previous tab

Back button

Verder naar Ontdekken →

De drie belangrijkste redenen om voor Of Course te kiezen

Maximale voorbereiding op het examen

Of Course biedt optimale examenvoorbereiding vanaf leerjaar 4 met in elke unit een les Exam training; echte examenvragen en lees- en examenstrategieën. Leerlingen bereiden zich zo met vertrouwen voor op het examen en de stappen daarna.

Rijk aanbod, zet jouw lessen nog beter naar je hand

Ontdek het rijke aanbod aan lesmateriaal en hulpmiddelen die jij als docent flexibel kunt inzetten en aanvullen om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van jouw leerlingen én je eigen onderwijsstijl.

Food for thought!

In Of Course worden leerlingen uitgedaagd om hun wereld te vergroten en een eigen mening te vormen. Door middel van prikkelende, authentieke bronnen die uitnodigen tot gesprek. Lesmateriaal wordt online continu aangevuld met actuele opdrachten en leuke lesopeners.

Bekijk de introductievideo

In deze introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Of Course voor staat. Binnen 5 minuten heb je een eerste indruk van:

 • Hoe de methode is opgebouwd
 • Waarom Of Course meer uitdaging biedt voor elke leerling
 • Wat de mogelijkheden zijn van de online leeromgeving

Ben je benieuwd wat Of Course voor jou en jouw leerlingen kan betekenen of wil je een presentatie voor jouw vaksectie? Onze methodespecialisten helpen je graag.

Maak een afspraak met de methodespecialist

Duik dieper in Of Course!

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

 • Opbouw en structuur Toon meer
 • Didactiek Toon meer
 • Differentiatie Toon meer
 • Maximale voorbereiding op het examen Toon meer
 • Authentieke en actuele inhoud Toon meer

Opbouw en structuur

Of Course is een complete methode Engels voor havo en vwo bovenbouw die bestaat uit een Leerwerkboek voor elk leerjaar, een Reference book dat de hele bovenbouw meegaat en een digitale leeromgeving voor docent en leerling.

Leerwerkboek

Het leerwerkboek omvat in leerjaar 4 vijf thematische units, met elk acht lessen. In de examenjaren bevat het leerwerkboek drie thematische units.

Of Course! havo/vwo bovenbouw (4)

De acht lessen van een unit bieden veel variatie en flexibiliteit. De kern van een unit bestaat uit de vijf vaardigheidslessen. In de vaardigheidslessen wordt altijd geoefend met leesvaardigheid en een of twee andere vaardigheden, en komt daarnaast grammatica en vocabulaire aan bod.

Naast de vijf vaardigheidslessen zijn er drie nieuwe flexibel inzetbare lessen:

 1. Language matters
 2. Literature
 3. Exam training

Language matters gaat over cultuur, taal en de link daartussen. Hier komen historische gebeurtenissen en een taalkundig fenomeen aan bod. In de Literature les maken leerlingen kennis met literaire werken uit verschillende literaire periodes (vwo) of genres (havo). Bij Exam training wordt er geoefend met teksten uit de meest recente Cito-leesexamens; zowel de echte examenvragen worden aangeboden als nieuwe oefeningen die erop gericht zijn leerlingen strategieën aan te leren.

“Language Matters in Of Course is een mooi vervolg op Crossing Borders in All Right”

Of Course! havo/vwo bovenbouw (5)

Reference book

Het Reference book is een compact boekje op A5 formaat dat de leerling ontvangt in leerjaar 4 en dat de hele bovenbouw mee kan. Het Reference book is een naslagwerk en bevat de volgende onderdelen:

 • Strategieën
 • Grammatica
 • Expressions
 • Linking words
 • Literary terms
 • Literary periods

Of Course! havo/vwo bovenbouw (6)

Online leeromgeving

In de online leeromgeving is alle stof uit de leerwerkboeken en het Reference book terug te vinden voor leerlingen en docenten. Daarnaast biedt de online leeromgeving bijzondere extra’s voor de leerling:

 • Versterk jezelf – adaptieve grammaticatrainer
 • Vocab trainer – trainer voor vocabulary en expressions uit Study box
 • Test jezelf – een test per vaardigheidsles om beheersing van de kennisonderdelen (grammar, vocabulary, expressions) te checken
 • Een ander voordeel van de online leeromgeving voor leerlingen is dat er bij veel vragen, inclusief de vragen in de lessen Exam training, feedback wordt gegeven bij een fout antwoord.

In de online leeromgeving krijgen docenten inzicht in de voortgang van hun leerlingen middels een dashboard en is al het docentmateriaal (zoals toetsen en extra grammatica-oefeningen) te vinden en downloaden.

Didactiek

Of Course staat voor betekenisvol en contextrijk taalonderwijs en biedt een flexibel aanbod om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van jouw leerlingen én je eigen onderwijsstijl.

ERK en integratie van vaardigheden

Of Course is ontwikkeld op basis van de nieuwe uitgave van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR / ERK). De nieuwe schalen voor mediation zijn daarbij ook opgenomen in het lesstofoverzicht. De can-do-statements uit het ERK vormen de basis voor de vaardigheidslessen in Of Course. In elke les wordt geoefend met leesvaardigheid en minstens één andere vaardigheid. De vaardigheden vormen een samenhangend geheel binnen een les; leerlingen gaan bijvoorbeeld in gesprek over een video die ze even daarvoor hebben bekeken.

Taalvaardigheid, taalbewustzijn en cultuurbewustzijn

Of Course besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen. Ondersteunend daarvoor zijn ook de ontwikkeling van taalbewustzijn en cultuurbewustzijn. Dit zit in Of Course verweven in contextrijke bronnen en oefeningen, maar is extra zichtbaar in de nieuwe lessen Literature en Language matters.

Lezen als basisvaardigheid

In elke les van Of Course wordt ruim aandacht besteed aan lezen. Lezen is belangrijk voor het examen, maar ook daarna. Leerlingen worden door middel van strategieën en oefeningen geholpen om teksten te leren doorgronden, maar worden daarnaast ook uitgedaagd tot kritische reflectie op en waardering van teksten. Ze gaan in gesprek over de teksten die ze lezen, schrijven erover en gaan zelf online op zoek naar bronnen. In het onderdeel reading in de vaardigheidslessen wordt tekstbegrip opgebouwd van globaal begrip tot gedetailleerd begrip.

Woordenschat en grammatica

Of Course besteedt veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat. Deze woorden zijn grotendeels afkomstig uit de tekst- en videobronnen van de les en worden aangevuld met woorden uit Cito-leesvaardigheidsexamens (Engels-Nederlands) en woorden die relevant zijn voor de gespreks- en schrijfopdrachten (Nederlands-Engels). In de writing en speaking les worden naast woorden ook expressions aangeboden.

Grammatica wordt – net als vocabulaire – in elke vaardigheidsles geoefend. We werken aan een sterke basis door onderwerpen uit de onderbouw te herhalen en zorgen daarnaast voor verdieping die past bij de bovenbouw. Grammatica wordt altijd in de thema van de les geoefend en is zoveel mogelijk toepassingsgericht. Naast de grammatica-oefeningen in het boek is er uitgebreide oefenmogelijkheid in de online adaptieve trainer Versterk jezelf en zijn er printbare oefeningen beschikbaar in het docentmateriaal.

Differentiatie

Direct inzicht in het niveau Engels van je leerlingen

Wil je weten of jouw leerlingen op schema lopen met hun leesvaardigheid? Daarvoor kun je de speciale module Getting started inzetten. Met Getting started signaleer je eventuele achterstanden tijdig, namelijk aan het begin van leerjaar 4. Naast de Pre-test (instaptoets lezen en basisgrammatica) bevat Getting started ook een module met extra oefenmateriaal voor de leerlingen die dat nodig hebben om gericht te werken aan hun leesvaardigheid of basisgrammatica.

De Pre-test van Getting started heeft als doel om inzichtelijk te maken of leerlingen mee zullen kunnen met Of Course op het gebied van lezen (langere teksten, abstractere onderwerpen) en of ze de basisgrammatica uit de onderbouw beheersen. De uitkomst van de Pre-test geeft de leerlingen een advies op maat.

In Extra practice kunnen leerlingen vervolgens zelfstandig gericht oefenen met de onderwerpen die aandacht nodig hebben. Daarnaast geeft de Extra practice handvatten en inspiratie voor leerlingen wat ze nog meer kunnen doen om hun Engels te verbeteren.

Of Course! havo/vwo bovenbouw (7)

Online

De online leeromgeving maakt differentiatie gemakkelijk door het aanbod van trainers (Versterk jezelf, Vocab trainer, Test jezelf). Daarnaast heeft de leerling in de online leeromgeving toegang tot alle leerjaren en schooltypes; zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een keer een meer uitdagende leesles uit te proberen. Je hebt naast alle lesstof van Of Course ook online toegang tot alle lesstof van All Right – de onderbouw en vmbo-bovenbouw methode Engels van Malmberg.

Of Course! havo/vwo bovenbouw (8)

Nieuwe lessen

De nieuwe lessen Exam training, Literature en Language matters bieden daarnaast ook mogelijkheid voor differentiatie. Deze lessen zijn naar eigen inzicht in te zetten, klassikaal of zelfstandig, online of op papier. Voor Exam training geldt dat er in de online leeromgeving per les twee complete extra teksten beschikbaar zijn, aanvullend op de tekst die in het leerwerkboek staat.

Maximale voorbereiding op het examen

Of Course zorgt voor optimale examenvoorbereiding vanaf leerjaar 4. Elke unit bevat een les Exam training, die flexibel in te zetten is. Daarbij wordt met echte examenvragen geoefend, maar leert de leerling óók lees- en examenstrategieën te gebruiken. In de strategievragen oefent de leerling met een specifieke lees- of examenstrategie. Daarna maakt de leerling de examenvragen.

Behoefte aan meer oefening? In de online leeromgeving staan nog eens twee teksten met oefeningen per unit.

“Deze vorm van examentraining maakt de examenbundel overbodig”

Examenvoorbereiding in de examenjaren

In de examenjaren biedt Of Course uitgebreide mogelijkheden voor examenvoorbereiding. De lessen Exam training worden in elke unit aangevuld met twee volledige oefenexamens voorzien van antwoordmodel en uitleg. Daarnaast bevat de Vocab trainer in de examenjaren specifiek examenvocabulaire.

Up-to-date examenvoorbereiding

Of Course volgt de ontwikkelingen rondom de herziening van het eindexamenprogramma Engels nauwgezet en zal blijven zorgen voor een passend aanbod voor examenvoorbereiding.

Een goede basis voor de toekomst

Of Course heeft als missie om leerlingen een goede basis te geven voor hun toekomst, wat ze ook gaan doen na hun eindexamen. Een goede beheersing van het Engels vergroot je wereld en opent deuren. In onze keuze voor thema’s, teksten en taken proberen we te kiezen voor onderwerpen en activiteiten die relevant zijn voor leerlingen. We hopen hen tools mee te geven waarmee ze hun eigen meertalig repertoire kunnen blijven ontwikkelen, hen te enthousiasmeren voor de Engelse taal en cultuur en nieuwsgierig te maken naar de grote Engelstalige wereld on hen heen.

In de examenjaren bieden we een extra optionele module aan waarin leerlingen zich kunnen voorbereiden op Engels in het hoger onderwijs.

Authentieke en actuele inhoud

Authentieke bronnen

Verreweg de meeste bronnen in Of Course zijn authentiek en afkomstig uit Engelstalige media. Zo bieden we teksten aan van bijvoorbeeld The Guardian, BBC en The New Yorker. Ook recente (young adult) literature komt aan bod. Met de teksten in Of Course! worden leerlingen uitgedaagd om hun wereld te vergroten en een eigen mening te vormen.

“Alleen al voor de teksten is Of Course de moeite waard”

Of Course! havo/vwo bovenbouw (9)

Het kijk- en luisteraanbod in de vaardigheidslessen van Of Course bestaat volledig uit authentieke video en audio. De video’s en de bijbehorende opdrachten zijn te vinden in onze online leeromgeving. Zo kunnen we een video snel vervangen en zorgen voor een up-to-date aanbod.

Actuele opdrachten

Op www.onderwijsvanmorgen.nl worden regelmatig actuele lees- en kijk- en luisteropdrachten geplaatst op verschillende ERK niveaus.

Of Course! havo/vwo bovenbouw (10)

  De online leeromgeving bij Of Course!

  Of Course is een MAX-methode. Als je een MAX-methode gebruikt, krijg je automatisch toegang tot de MAX online leeromgeving. De online leeromgeving biedt tal van online tools die leerlingen helpen met het leren, verwerken en oefenen van de leerstof. MAX online is ontwikkeld op basis van onze nieuwste inzichten op het gebied van gepersonaliseerd en adaptief leren.

  • Versterk jezelf: een adaptieve grammaticatrainer
  • Vocab trainer: een trainer voor vocabulary en expressions uit Study box
  • Test jezelf: een test per vaardigheidsles om beheersing van de kennisonderdelen (grammar, vocabulary, expressions) te checken
  • Docentendashboard

  Met eenproeflicentiekrijg je een goede indruk van de online leeromgeving van MAX.

  Meer over de online leeromgeving

  Blader online door de boeken…

  Benieuwd hoe het lesmateriaal van Of Course eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

  Toon meer bladerboeken

  Het complete boek inzien en beoordelen? Bestel hetbeoordelingsmateriaalvoor een goede eerste indruk.

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (11)

  Meer weten over deze methode?

  Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Plan een afspraak in

  Of bekijk eerst het gratis beoordelingsmateriaal.

  ← Terug naar Voorbereiden

  Verder naar Uitproberen →

  Probeer Of Course gratis uit

  Vraag het gratis beoordelingsmateriaal aan

  De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de online leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog je beoordelingsmateriaal aan.

  Vraag het beoordelingsmateriaal aan

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (12)

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (13)

  Maak een afspraak met de methodespecialist en stel al je vragen.

  Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Plan een afspraak in

  Referentieschool

  “De methode is geheel in het Engels, de grammatica wordt goed gespecificeerd getoetst en er is meer aandacht voor literatuur.”

  Mevrouw J. Harrison, Pontes Scholengroep

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (14)

  10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

  Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

  Probeer Of Course gratis uit
  bij jou in de klas

  Om te ontdekken of Of Course past bij jouw school, kun je de
  methode gratis uitproberen. Met het beoordelingsmateriaal
  kun je aan de slag met al het benodigde materiaal
  om de methode zelf uit te proberen.

  Vraag gratis beoordelingmateriaal aan

  ← Terug naar Ontdekken

  Verder naar Beslissen →

  Ga je aan de slag met Of Course?

  Kies je pakket

  Je kiest voor een afname van 1, 4 of 6 jaar en betaalt één prijs per leerling per jaar. Je leerlingen ontvangen een boek en een leerlinglicentie voor de online leeromgeving.

  44 ,75

  1 jaar / leerling per jaar

  • Licentie online leeromgeving
  • Boek Of Course h/v bovenbouw
  • Leerwerkboek deel A
  • Leerwerkboek deel B

  meest gekozen

  38 ,50

  4 jaar / leerling per jaar

  • Licentie online leeromgeving
  • Boek Of Course h/v bovenbouw
  • Leerwerkboek deel A
  • Leerwerkboek deel B

  35 ,25

  6 jaar / leerling per jaar

  • Licentie online leeromgeving
  • Boek Of Course h/v bovenbouw
  • Leerwerkboek deel A
  • Leerwerkboek deel B

  De materialen van Of Course bestel je in de webshop.

  Naar de webshop Prijsoverzicht

  Checklist bij het kiezen van een nieuwe methode

  Bij het kiezen van een nieuwe lesmethode ga je ongetwijfeld zorgvuldig te werk. Natuurlijk heb je als docent de meeste invloed op het verloop en resultaat van je lessen. De lesmethode is hierbij voor veel docenten een belangrijk instrument. Genoeg redenen dus om bij het kiezen van een nieuwe lesmethode gestructureerd te werk te gaan. Vergelijk verschillende methodes met deze checklist en kom tot een weloverwogen keuze.

  Veel succes!

  Download de checklist

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (15)

  Referentieschool

  “De methode is geheel in het Engels, de grammatica wordt goed gespecificeerd getoetst en er is meer aandacht voor literatuur.”

  Mevrouw J. Harrison, Pontes Scholengroep

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (16)

  Gratis Overstapservice

  Wil je overstappen naar een Malmberg methode? Dan zorgt de gratis Overstapservice ervoor dat je snel en makkelijk de overstap kunt maken. Onder begeleiding van jouw persoonlijke overstapcoach wordt alles voorbereid en kun je zo aan de slag!

  De Overstapcoach helpt je bij:

  • Alles klaarzetten
  • Jaarplanning maken
  • Methode training
  • Starten met de methode

  Heb je interesse? Plan een afspraak in met de Overstapcoach.

  Bekijk de Overstapservice

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (17)

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (18)

  Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

  Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Maak gebruik van de actuele lessen speciaal voor het vak Engels. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (19)

  Meer weten over deze methode?

  Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Plan een afspraak in

  ← Terug naar Uitproberen

  Verder naar Gebruiken →

  Haal alles uit Of Course!

  De beste service bij je methode

  Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen.

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (20)

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (21)

  Trainingen en webinars

  Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan.

  Trainingen Webinars

  Onderwijs van Morgen

  Op Onderwijs van Morgen vind je alles voor de docent van vandaag. Lees wat er speelt in het onderwijs en verrijk je lessen met actuele inhoud. Maak gebruik van de actuele lessen speciaal voor het vak Engels. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Bezoek de website

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (22)

  Deelnemen aan ons Scholenpanel

  Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

  Meer informatie of aanmelden

  Jouw accountmanager

  Voor alle vragen over leermiddelen, toetsing en ICT-beleid van schoolmanagers, leermiddelencoördinatoren of docenten, kun je terecht bij een van onze accountmanagers. Zij denken graag met je mee over onderwijs op je school.

  Neem contact op met de accountmanager in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

  Contact met jouw accountmanager

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (23)

  ← Terug naar Beslissen

  Next

  Go to next tab

  Next button

  Of Course! havo/vwo bovenbouw (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Golda Nolan II

  Last Updated:

  Views: 6181

  Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Golda Nolan II

  Birthday: 1998-05-14

  Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

  Phone: +522993866487

  Job: Sales Executive

  Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

  Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.