Alle info over heliumballonnen (2024)

Latex ballonnen vanaf 9 inch (23 cm) zijn geschikt voor helium (kleinere ballonnen blijven niet zweven als je ze vult met helium). Met name 30 cm ballonnen (12 inch) worden veel gebruikt voor het vullen met helium. Alle 11 en 12 inch latex ballonnen, en groter, in onze webshop zijn geschikt voor helium, tenzij anders vermeld.
Let op de afbeelding of tekst op de ballon. Zie je het tuutje van de ballon bovenop, dan is de ballon niet geschikt voor helium; de tekst/afbeelding staat dan ondersteboven.

Ook folieballonnen zijn zeer geschikt voor heliumvulling. Ze blijven dagenlang zweven! Behalve de ronde 18 inch ballonnen, kun je bijvoorbeeld ook grote cijfers vullen met helium. Een blikvanger op verjaardag en jubileum.
Kleine cijfers en letters (circa 40 cm) zijn niet geschikt omdat er te weinig helium in gaat om de ballon te laten zweven.

Wij kunnen ook heliumdecoraties voor jou verzorgen, in omgeving Emmen / Ter Apel. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden en/of prijsopgave.

Sorteer op:

 • Productnaam a-z
 • Productnaam z-a
 • Prijs van laag naar hoog
 • Prijs van hoog naar laag
 • Artikelnummer a-z
 • Artikelnummer z-a

Items:

 • 12
 • 20
 • 24
 • 36
 • 48
 • 60
 • 72
 • 84
 • alles

Weergave:

Bezig met laden...

Heliumdecoratie bouquet

Een aanwinst op elk feest: heliumballonnen. Combineer een folieballon met latexballonnen voor een mooi effect. Lees meer

Op basis van offerte

Op voorraad

Bekijk

Heliumdecoratie met foliecijfer(s)

Grote foliecijfers gevuld met helium in een ballonnentros. Prachtig op verjaardag of jubileum. Prijzen op aanvraag. Lees meer

Op basis van offerte

Op voorraad

Bekijk

Heliumdecoratie tros latexballonnen

Een aanwinst op elk feest: heliumballonnen. Los aan een lintje of als trosje aan een gewichtje. Er is veel mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden. Prijzen op aanvraag. Lees meer

Op basis van offerte

Op voorraad

Bekijk

Heliumtankje voor zelf vullen van heliumballonnen

Vul zelf je ballonnen met helium met deze heliumtank. Eenvoudig in gebruik. Je vult tot circa 25 latex ballonnen van 30 cm (12 inch). Kijk bij de omschrijving voor meer informatie! Lees meer

€ 54,95

Prijs per stuk

Niet op voorraad

Bekijk

Alles wat je wil weten over heliumballonnen vind je binnenkort hier. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons een berichtje en we helpen je graag verder!

Een leeg heliumtankje
Gooi je lege heliumtank

niet bij het restafval, maar lever deze in bij de afvalstort van je lokale afvalverwerker. Meegeven aan een oudijzerboer kan ook.

Tankje na gebruik nog niet leeg?
Een heliumtank blijft maximaal 1 jaar goed. je kunt hem dus wegzetten voor het volgende feestje.Zorg wel dat het kraantje goed dicht is.

Heliumballonnen en kou / warmte
Heliumballonnen zijn zeer vatbaar voor weersomstandigheden. Vul je de ballonnen op kamertemperatuur en gaan ze daarna de kou in, dan krimpt het heliumgas, en daarmee de ballon. Vooral folieballonnen kunnen dan leeg lijken te lopen. Maar als je ballonnen weer op kamertemperatuur laat komen, krijgen ze weer hun oorspronkelijke omvang.
Andersom als je de helium gevulde ballonnen in een zeer warme ruimte zet (bijvoorbeeld auto in de zomer), of in volle zon zet, kunnen de ballonnen knappen omdat het heliumgas uitzet. Houd hier rekening mee!

Gevaar van heliumgas inademen
Iedereen heeft het wel eens op televisie gezien, zelf meegemaakt, ervan gehoord of het zelf gedaan; als je bijvoorbeeld op een feestje heliumgas inademt, krijg je eventjes zo’n ‘leuke’ Donald Duck-, smurfen- of kwaakstem.
Maar wat de meeste mensen niet weten, is het risico op een dodelijke afloop door het onjuist gebruik, namelijk het opzettelijk inademen van helium. Helium is een heel licht (edel)gas. Het is niet brandbaar, het is op zichzelf niet giftig, je kunt het niet ruiken, horen, zien of voelen.
Iemand die heliumgas inademt, krijgt gedurende een aantal seconden een Donald Duckachtige of smurfenstem, omdat het gas de resonantie in de spraakholte verandert. Omdat de snelheid van geluid in heliumgas driemaal sneller gaat dan in lucht, veranderen dus ook de klanken. Ondanks het feit dat helium zeven maal lichter is dan lucht, blijft het gas na inademing achter in de longen en het bloed waardoor de opname van zuurstof wordt gehinderd. Het ingeademde heliumgas neemt in de longen namelijk de plaats in van lucht.
Zelfs het kortstondig inademen van helium kan tot verstikking leiden, terwijl je zelf niet beseft dat je stikt. Je kunt plotseling last krijgen van een beperkte mobiliteit en een verminderd bewustzijn. Bewusteloosheid na het inademen van heliumgas kan leiden tot een ademstilstand en daarmee gebrek aan zuurstoftoevoer naar de hersenen, alsmede tot onherstelbare schade aan het centrale zenuwsysteem, met levenslange verlamming of zelfs een plotselinge dood als gevolg.

Daarom: nooit helium of andere gassen inademen of inslikken!
Bron: vca-actueel.nl

Alle info over heliumballonnen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 6204

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.